Vylepším Vaší firmě image

Navrhnu a zrealizuji Vám webové stránky, které nebudou pouhou vizitkou Vaší firmy. Mým cílem je z webu udělat výdělečný a užiteční nástroj pro Vaše podnikání.

Obecně o penězích

Peníze nám již po staletí umožňují směnu. Díky penězům můžeme porovnat hodnotu jednotlivých zboží a služeb. V České republice je oficiální měna Česká koruzna (CZK). Na Slovensku a v dalších zemích Eurozóny je to Euro (EUR).