Obecně o penězích

Peníze nám již po staletí umožňují směnu. Díky penězům můžeme porovnat hodnotu jednotlivých zboží a služeb. V České republice je oficiální měna Česká koruzna (CZK). Na Slovensku a v dalších zemích Eurozóny je to Euro (EUR).

Svět bez peněz by mohl být složitý. Jak by automobilka odměňovala své zaměstnance? Auty? Pekárna chleby? A chtěl by vůbec někdo pracovat v továrně na výrobu umělých hnojiv, aby jeho mzda byla v těchto hnojivech? Kde by lidé získali další zboží a služby. Jak by oceňověli poměr auto k chlebu. Toto vše nám náš bankovní systém a peníze usnadňují. Mimo to nám také peníze usadňují uchování nepotřebné hodnoty na další časy.